Boek Kumtich

Vermits over Kumtich weinig gedrukte bronnen bestaan, heeft Kempeneers een groot aantal archiefstukken geraadpleegd.
Het resultaat is een degelijke studie over de plaatsnamen van het dorp.
Honderden vergeten plaatsnamen worden op kaarten weer zichtbaar. Uitgestorven gehuchten zoals Stratem haalden door dit werk opnieuw de stafkaarten van het Nationaal Geografisch Instituut.
Bovendien maakt de indeling in rubrieken het werk zeer leesbaar.
Verlucht met toponymische kaarten en foto’s.

U kan "Kumtich" bestellen via deze website.

Beweging in de Kamerhofstraat

De industriële revolutie liet Kumtich niet links liggen. Op 5 mei 1835 werd de eerste spoorweg van Brussel naar Mechelen officieel ingewijd. Andere trajekten zouden vlug volgen, onder meer de verbinding tussen Tienen en Leuven. Niet iedereen was hier mee opgezet. Veel mensen zagen hun broodwinning bedreigd. Met het verdwijnen van de "diligences" en het vervoer langs de grote wegen, werden ook de herbergiers, de wagenmakers, de hoefsmeden getroffen. Ook de boeren waren tegen de komst van de "vuurduivel" of "Jan Vapeur", zoals de trein in de volksmond werd genoemd.

Toch zorgde de aanleg van de spoorwegen voor nieuwe werkgelegenheid. Talrijke inwoners uit Kumtich en andere dorpen langs de spoorweg gingen werken voor de IJzerenweg.

Zo werd de "Statiestraat" een drukke straat. Een deel van deze straat heette de Kamerhofstraat. Eertijds liep deze naar het voormalige Kamerhof of het Hof ter Kameren. Deze hoeve was sedert de 13de eeuw eigendom van de abdij van Ter Kameren te Brussel en staat op perceel C 260. Ze werd verkocht op 22 februari 1800 aan Jean- Henri-Joseph Spoelbergh. Volgens een thans verdwenen balk werd de hoeve verbouwd door J. B. Destrée in 1808. In 1860 is het de hoeve van Mathieu Smolders. Nu hoort het pand toe aan de gebroeders Vanparijs. Na de fusie in 1977 werd de Stationsstraat vervangen door Spoorwegstraat (fig. 14).

Figuur 14: De Stationsstraat rond 1927.
Figuur 14: De Stationsstraat rond 1927. (Verzameling R. Thioulants).
De personen op de prentkaart zijn: François Dony met pet (geboren in 1915) en de drie zusters Wouters (inl. Robert Freson).


Dr. P. Kempeneers.

© 2011 - 2012 - kumtich.be
XHTML 1.0 Transitional