Boek Kumtich

Vermits over Kumtich weinig gedrukte bronnen bestaan, heeft Kempeneers een groot aantal archiefstukken geraadpleegd.
Het resultaat is een degelijke studie over de plaatsnamen van het dorp.
Honderden vergeten plaatsnamen worden op kaarten weer zichtbaar. Uitgestorven gehuchten zoals Stratem haalden door dit werk opnieuw de stafkaarten van het Nationaal Geografisch Instituut.
Bovendien maakt de indeling in rubrieken het werk zeer leesbaar.
Verlucht met toponymische kaarten en foto’s.

U kan "Kumtich" bestellen via deze website.

De Meesters van het Vroenhof

Het Vroenhof, op perceel C 213 naast de kerk, was sedert de 13de eeuw eigendom van de abdij van Inden bij Aken, ook genoemd Sint-Cornelis-Munster. Omdat hier de proost woonde, die de belangen van de abdij behartigde, spreekt men ook van het Proosthuis. De heren van Sint-Cornelis-Munster waren naast de wereldlijke heren eeuwenlang de werkelijke meesters van Kumtich. Op 10 mei 1750 werd het Vroenhof met alle bezittingen verkocht aan de abdij van Heilissem. Opgeheven door de Fransen, ging de hoeve op 26 april 1798 voor 710.000 ponden over naar Paul-François Vandenberghe. Later kwam ze in het bezit van Joannes-Josephus Vandermonde de Bunsbeek. Rond 1920 werd de hoeve in twee eigendommen gesplitst en verminkt door een scheidingsmuur in het binnenhof en een recente woning naast de poorttoren. In het nieuwe gedeelte woont thans Theo Willems, in het oude Louis De Vadder (fig. 10).

Figuur 10: Het Vroenhof met de poorttoren naast de nieuwbouw.
Figuur 10: Het Vroenhof met de poorttoren naast de nieuwbouw.

Aan de westzijde bestaat nog de vroegere Tiendenschuur met wolfsdak (fig. 11).

Figuur 11: De Tiendenschuur van het Groenhof met wolfsdak.
Figuur 11: De Tiendenschuur van het Groenhof met wolfsdak.

Vroen of vroon betekent "van de heer": 1403 tvroenhof, 1470 inden vroenhoff, 1632 t"goet vanden vroenhoeue, 1577 Jnden froonhoff, 1687 opden vroijenhoff. Het niet meer begrepen vroen werd gewijzigd in groen: 1646 op de groenhoue, 1846 Groenenhof, 1917 Groneshof, en vandaar ook de verminkte straatnaam Groneshof.


Dr. P. Kempeneers.

© 2011 - 2012 - kumtich.be
XHTML 1.0 Transitional